شرکت شایان کالای ایرانیان

سبد خرید شما
سبد خرید شما فعلا خالی است


   
تماس با مالوازم منزلدستگاه های تصفیه هوادستگاه های تصفیه آبلوازم شخصی

آلورگی هوا کلیات

پست الکترونیکی چاپ

215804_419

آلودگی هوا تغییر درویژگیهای طبیعی جو بر اثر موادشمیایی و غباری یا عاملهای زیست شناختی است. جو یا اتمسفر سامانه گازی طبیعی پویا و پیچیده ای است که زندگانی در سیاره زمین به آن بستگی دارد . تحلیل رفتن لایه اوزون استروسفر به خاطر آلودگی هوا دیرزمانی است که خطری برای تندرستی مردمان ونیز زیست بوم های زمین شناخته می شود . آلودگی هوا ممکن است طبیعی ( مانند فعالیت آتشفشانها ) یا مصنوعی باشد . آلودگی مصنوعی عمدتا" ناشی از فعالیت وسایل نقلیه و کارخانه ها هستنند .منابع آلودگی هوا به دو

قسمت طبیعی ومصنوعی تقسیم بندی می شود A- منابع طبیعی که شامل موارد ذیل میباشد 1- فعالیت آتشفشانها وآتش سوزی جنگلها 2-گردو غبار طبیعی 3-دود ومنواکسید کربن ناشی از آتش سوزیها 4-گاز رادون ناشی از کانی های زمین 5-درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد می کنند. B- منابع مصنوعی : وسایل نقلیه موتوری مشکل اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن که یکی از مهمترین آلوده کننده های هوا است را تولید میکنند. سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا عبارتند از ذغال سنگ سوزها و صنایع مختلف وآلودگیهای ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و...... اثرات بروی انسان : سالیانه 3 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند که 90% آنان در کشورهای توسعه یافته هستنند . بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خودرا از دست می دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است . این مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم و برونشیت تنگی نفس و حملات قلبی وآلرژی های مختلف تنفسی است . آلودگی هوا به طرق گوناگون می تواند آثار زیان بار درازمدت و کوتاه مدت بر سلامت انسانها بگذارد . تاثیر آلودگی هوا به افراد مختلف متفاوت است آ سیب پذیری برخی افراد در برابر الودگی هوا در افراد مختلف متفاوت است . آسیب پذیری برخی افراد دربرابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است .کودکان کم سن وسال و سالمندان بیشتر از آلودگی هوا آسییب می بینند معمولا میزان آسیبها بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار دارد یعنی مدت تماس با آلاینده های و غلظت مواد شمیایی دارد . صدمات ریوی ناشی از آلودگی هوا خطری است که هر 3 نفر از 5 نفر با آن روبرو هستند.

 


عکاسی در موقعیت های تبلیغاتی مناسب با صنعت عکس در سمت و سوی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی که می تواند عکاسی مد و عکس برداری را لحاظ کرد. به صورت منظم تصویر هایی می پردازیم